Bilgi Demirören

Bilgi Demirören

Dört Köşe

Kurban Mevzuatı ve de Uygulamaları

28 Temmuz 2018 - 17:26

18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik yayınlanmış buna dayanılarak;  2018 Yılı Kurban Bayramı’nda ve 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girene kadar kesilecek kurbanlarla ilgili esasları, alınacak tedbirleri ve bu konulara ilişkin diğer hususları kapsayan tebliğ yayınlanmıştır.

Bu tebliğe göre İller de Vali veya görevlendirdiği Vali yardımcısı,İlçelerde Kaymakam başkanlığında bir kurban hizmetleri komisyonu kurulmaktadır.Bu komisyonlar Müftülük, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü, Belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşur.

Kurban Hizmetleri Komisyonlarının Çalışmaları
MADDE 5 – (1) Komisyonlar tarafından aşağıdaki çalışmalar yapılır: a) Karar, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde 21/8/2018 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı münasebetiyle komisyon üyeleri yükümlülüklerini yerine getirme noktasında gerekli tedbirleri alır. b) Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilir.
c) Kurbanların kesim yerlerinde kesilmesi için gerekli tedbirler alınır.
ç) Kurban satış ve kesim yerleri birbirine yakın yerlerde planlanır, çevresel riskleri en aza indirerek varsa atık yönetimi planlanmış alanlar seçilir.
d) Çevre kirliliğini önleyici tedbirlerin alınması bağlamında gerek duyulduğunda pazar yerleri kurban kesim yerine dönüştürülür. e) Kurban satış ve kesim yerlerine ulaşımın kolay sağlanması için yerel yönetimlerce tedbirler alınır.
f) Kurban satış ve kesim yerleri, çevre ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılır. Ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli sıhhi tedbirler alınır. g) Kurban satış yerleri etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı ve insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. ğ) Kesim yerleri genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve havalandırması bulunan mekanlardan seçilir. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanır. h) Kesim alanı ve çevresinde evcil ya da sokak hayvanlarının girmesine engel olunacak şekilde önlemler alınır.  i) Kesim yerlerinden kaynaklanacak atık suların doğrudan alıcı ortama verilmesini engelleyici tedbirler alınır. j) Kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan değerlendirilmesi hususunda gerekli tedbirler alınır. k) İl ve ilçelerdeki kurban satış ve kesim yerlerinin açık adresleri, Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) 27/7/2018 Cuma günü mesai bitimine kadar girilir.
l) Halk Eğitim Merkezlerinde “Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları” düzenlenir. m) Kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyonu hesabından ödenir. n) Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak kurban satış ve kesim yeri güzergahında ulaşımı kolaylaştıracak tedbirler alınır.
o) Kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın önlenmesi için randevu sistemi uygulanır. Kesim işlemlerini bayramın ilk gününde yoğunlaştırmamak için gerekli tedbirler alınır. ö) “Vekaletle Kurban Organizasyonu” konusunda bilgilendirme yapılır. p) Kesim yerlerinde “Kasaplık Belgesi” veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış “Kurs Bitirme Belgesi” ve “Hijyen Eğitimi Belgesi” olanlar görevlendirilir. r) Kurban satış yerleri bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilir ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin verilmez. s) Satış ve kesim yerlerinde belediyeler gerekli tedbirleri alır. ş) Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken, araçtan indirilirken ve kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edenlere 19 uncu maddede belirtilen cezalar uygulanır. t) İlçe Kurban Komisyonu, raporunu 1/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Kurban Komisyonuna iletir. İl Kurban Komisyonu, ilçelerden gelen raporlarla kendi raporunu değerlendirip birleştirerek 12/10/2018 tarihi mesai bitimine kadar Din Hizmetleri Yönetim Sistemine (DHYS) kaydeder. 

Bu tebliğe göre kurban kesimi harika bir şekilde yapılmakta, Müslümanlar dini bir görev olarak gördüğü için dini hükümlere uyulmuş olur.Kurban gıda amaçlı tüketim  olduğu için uygun sağlık şartları sağlanmış olur.Kurbandan artakalan atıklar uygun şekilde yok edildiği için çevre kirliliğine engel olunmuş olur.Kurban kesim elemanı yetiştirme ve geliştirme kursu bitirme belgesine sahip ehli elemanlarca kesildiği için hayvanlar eziyet çekmemiş olur. 

***
Her yıl kurban bayramından sonra dini hükümlere uyulmuş, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıklı hayvanların yok edilip vatandaşa sağlıklı kurban eti yedirilmiş, kurban atıklarının uygun şekilde berteraf edilmişve çevreye hiç bir zarar verilmemiş, genç kurbanlıkların ve damızlık vasfına haiz düve ve ineklerin kurban edilmediği, kurbanlık hayvanların eziyet görmeden kurban edildiği nice kurban bayramları dileği ile KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.