Bilgi Demirören

Bilgi Demirören

Dört Köşe

Hayvan Hareketleri ve Veteriner Hekimlik

29 Nisan 2018 - 12:35

Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Yönetmelik değişikliği 14.05.2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. 

Yönetmelikte yapılan değişiklik ile il içinde yapılan hayvan ve hayvansal ürün nakillerinde veteriner sağlık raporu bulundurma zorunluluğu kaldırıldı. İl içindeki büyük baş hayvanların nakillerinde hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş (koyun keçi) hayvan nakillerinde Belediye, köy muhtarı veya ilçe tarım tarafından onaylanmış nakil belgesi, kanatlı hayvanlarda nakil beyannamesi arılarda bakanlık veri tabanından alınmış, işletme tescil belgesinin bulundurulması zorunludur. Buraya kadar güzel, adam veriyor parasını alıyor hayvanını yürüyüp gidiyor. 

Ancak il içindeki hayvan nakillerinden ilçe tarım müdürlükleri bir haber, hayvancı vatandaş canı isterse ilçe tarıma gidip hayvanları üzerine alıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı E-REÇETE oluşturup bütün Veteriner Hekimleri kontrol altına alıyor.

Veteriner hekim hasta hayvana gidip gerekli işlemlerini yapıyor, hayvanın kulak numarasını alıp muayenehanesine dönüp E-reçeteyi oluşturmaya kalkınca HOŞ GELDİN oluyor. 

Veteriner Hekim suni tohumlama yapmaya gider, işlemi tamamlar, kulak numarasını alır  ve suni tohumlama belgesini yazıp üreticiye bir suretini verir. Ay başında suni tohumlama listelerini hazırlar ilçe tarım müdürlüğüne gönderir. 15-20 gün sonra Damızlık Birliği bir tutanak ile bu hayvan bu kişiye ait değildir diye iade eder. 

***

Gelelim komşu illerdeki hayvan pazarlarına: Kendine özgü veteriner hekimlerinin yanı sıra devlete bağlı veteriner hekimler tarafından kontrol altında tutulan hayvan pazarlarına hayvan girişlerinde sağlık kontrolü ve belge kontrolü yapılıyor. Kulak küpesiz hayvan girmemesi gerekirken kulak küpesi takılmamış koyunlar 5 aylık kuzu denilerek özellikle bu işleri bilmeyen vatandaşlara satışının yapılmasıyla, belgesiz olarak çıkış yapılmasına izin verilmektedir. 

Normalde gerek il dışındaki hayvan pazarlarından gerekse üreticilerden alınan büyük ve küçük baş hayvanlar il veya ilçe müdürlüklerinde pasaport ve nakil belgeleri kontrol edilerek sağlık raporuna çevrilir. Celepler veya hayvan yetiştiricileri kanunlarda ki bazı boşlukları çok güzel kullanmaktadırlar. 2000’li yıllarda belgesiz nakillerde araçlar en az 3 ay kapatılmakta hem sürücüye hem de hayvan sahibine para cezası verilmesine rağmen kaçak hayvan hareketleri önlenememişken bu cezalar kaldırılınca hem hastalıkları kontrol altına almak hem de belgesiz veya belgeli hayvan hareketlerini kayıt altına almak güçleşmiştir. 

Genelde ilçemizden hayvansal hastalık çıkışlarında suç ilçe tarımda görevli veteriner hekim arkadaşlarımız suçlanırken bu tür hayvanları belgesiz olarak getiren arkadaşlar üstüne alınmamaktadırlar. 

***

Bölgemizdeki hayvancılığı kalkındırmak için devlet mantığı hayvan verelim bakalım ne olacak mantığıdır. 

Bence ilk yapılması gereken işlem İşletme sahiplerini, celepleri, hayvan nakil aracı sahip ve sürücülerini eğitim sürecine tabii tutarak konu hakkında bilgilendirmektir.