Bilgi Demirören

Bilgi Demirören

Dört Köşe

Hayvancılığımızın Sorunları ve Çözümleri

13 Haziran 2018 - 14:13

Ülkemiz 1980-1990 yıllarına kadar hayvancılıkta ihracat yaparken bu gün ithalatcı konumuna nasıl geldik sorusuna cevap vermek biraz zorda olsa en kestirmesi yandaşların, sermayedarların ülke çıkarları ile kendi cep çıkarlarını karşılaştırıp cep çıkarlarında karar kılmaları en basit cevaptır. Aralık 2016 yılında 1 kilogram süt yemi fiyatı ;1.02 TL iken, 2018 Haziran ayında  1 kilogram süt yemi fiyatı; 1 lira 56 kuruştur

*** 

Aralık 2016 yılında ulusal süt konseyi 1 litre süte 1.15 TL fiyat isterken, 2018 haziran ayında 1.53 TL istemektedir...

Elbette bu süt fiyatları ufak üretici için değildir.Büyük üretici bu fiyatlara süt satarken, hem de  yemi uygun fiyat alırken küçük üretici sütünü 1.00 TL ile 1.20 TL satabiliyor.

Ben Veteriner Hekimlik Fakültesinde okurken bize öğretilen; 1 kilogram süt 3 kg yem almalıdır. Bu hesaba göre yemin 1 kilogramı hayvanın yemini karşılamalı, 1 kilogramı ilaç, Veteriner Hekim, bakım ücreti, 1 kilogramı da üreticinin karı olmalıdır. Bugün 1 kilogram süt ile, 1 kilogram yem alınamayacak pozisyona gelinmiştir. Yem fabrikaları dolar yükseldi, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı (GDO) mısır ithalatında tanımlanmamış GDO çıkınca bazı mısır yüklü gemiler geri gönderilmiş, o yüzden fiyat artmış diyerek kendilerini savunurlarken; üretici batarsa kendilerinin de batacağını hesaplamamak gibi bir hataya düşmektedirler.

Bütün yem sanayicileri yem üretiminden para kazanamıyoruz derken bir taraftan kapasitelerini artırmaktan geri kalmamak ta,İthalat lobicileri de yem ithalatından bahsetmektedir.

Fiyatı artan sadece fabrika yemi değildir;saman aralık 2016 da 0.40 TL iken ocak 2018 de 0.71 TL ye çıkmış Bulgar samanı getirildiği halde;günümüzde hasat başlayınca 0.60 TL olarak satılmaktadır.

Kuru yonca Aralık 2016 da 0.80 TL iken Ocak 2018 de 0.96 TL dir.

Mısır silajı Aralık 2016 da 0.25 TL iken Ocak 2018 de 0.287 TL dir.

Süt üreticileri yeni doğan buzağılarını hemen veya sütten kesilir kesilmez satmaya uğraşarak süt ve yem tüketimini azaltmaya uğraşmakta,kimi üreticiler alabileceğim yem kadar süt diyerek 30-40 kg süt veren ineklerine verdikleri fabrika yemini azaltarak işletmelerinin devamını sağlamaya uğraşmaktadırlar.

Diyeceksiniz ki ya desteklemeler nerede;2017 yılında 4 aylık ve üzeri buzağı ön soy kütüğüne kayıtlı ise 350 TL,soy kütüğüne kayıtlı ise 500 TL,

Ari işletmedeki hayvanlara 400 TL baş(kayıtlı hayvanların tamamına),onaylı süt çiftliği desteği ilave 70 TL baş.

Çiğ süt desteklemeleri; 2017 yılında sıcak süt desteği 2-3 kuruşken 2018 de 5 kuruşa yükseltilmiş,2017 yılında soğutulmuş süt 4-6 kuruşken 2018 de 10 kuruş

Damızlık birlikleri veya kooperatifler üzerinden pazarlanan soğutulmuş sütler 7 kuruştan 12 kuruşa yükseltilmiştir.

Buradaki püf nokta birlikler ve kooperatifler olup bu kanallarla çalışılması isteniyorken özellikle kooperatifleşmenin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Önümüzdeki en güzel örnek TİRE SÜT KOOPERATİFİ’dir.Hayvancılığımızı kurtulması için özellikle küçük üreticinin kooperatifleşmesi lazım.