Bilgi Demirören

Bilgi Demirören

Dört Köşe

Et ve Süt Üreticisi Nasıl Terbiye Edilir?

29 Eylül 2018 - 08:44

Nüfusumuz artıyor, insanlar daha fazla et yemek, süt içmek istiyor. Sığır ve koyunların beslenebilmesi için yeme ihtiyaçları  var.Batıdaki meralar kararname ile toplu konutlara tahsis edildi,doğudaki meralar teröre bağlı olarak kullanılamaz hale geldi. 1990‘larda 24 milyar hektar, 2000’in başında 16 milyar hektar olan kullanılabilir çayır, mera alanı 9 - 10 milyar hektara geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kültür, melez, yerli ırktan sığır varlığı 2010 yılında 11.3 milyon baş idi. 2016 yılında 13.9 milyon başa yükseldi. Sığırların bir bölümü besi bir bölümü süt hayvanı. Et için 2010’da 2.6 milyon sığır kesildi, 618 bin ton et elde edildi. 2016’da kesilen sığır sayısı 3.9 milyon baş, et üretimi 1 milyon 59 bin ton.

Ülkemizde yem üretiminde kullanılan bitkilerin üretimi yetersiz olmakta ve ithal edilmektedir. Yem sanayicileri birliği başkanı Ülkü Karakuş ; ithal edilen ürünlerin başında Mısır(2 milyon ton),mısır yan ürünleri(450bin ton),Kepekler(2 milyon ton), Soya (2.3milyon ton), soya küspesi (760 bin ton) ,çeşitli küspeler (1.1 milyon ton) ve *DDGS(1.8 milyon ton) geliyor.Dünya nüfusu artmaya devam etmektedir bu yüzden ithal gelen bu yem hammaddelerini temin etmek zorlaşmaktadır.Ülkemizde bitkisel ve hayvansal ürünler için derhal önemli stratejiler belirlenmeli ve uygulamaya konulmalıdır.

Bitkisel üretimin sekteye uğramasında en önemli faktörlerin başında pahalı mazot,pahalı gübre ve pahalı ilaçlar gelmektedir.Üretici masrafını karşılayamadığı için arazine ekim yapmaktan vazgeçmiştir.Yem sanayi hammaddelerin ağırlığı ithal geliyor dolar yükseldi deyip zam yapmaktadır.
Ulusal süt konseyimiz var;6 ayda bir toplanırlar üniversiteler,damızlık birlikleri,süt sanayicileri oturup bölgelere göre 1 litre sütün maliyetini hesaplarlar.

1 litre sütte %3.6 yağ,%3.2 protein minimum değerler olarak kabul edilerek;
 1 Ocak-31 Ocak 2018 tarihinde Çiğ sütün litresi 1.40 TL
 1 Şubat-30Haziran 2018 tarihleri arasında Çiğ sütün litresi 1.53 TL
15 Ağustos-31 Aralık 2018 tarihleri arasında Çiğ sütün litresi 1.70 TL dir.                                                                                   
Minimum değerler süt sanayicisinin süt üreticisine ceza yazmasını sağlayan kozdur.Laboratuvar sonucunda bildiğini okur.

1 ocak 2018 den 15 ağustos 2018 kadar çiğ süt fiyatları %21.4 artmıştır.
Ocak 2018 de %18 proteinli süt yemi 53.00 TL iken Haziran 2018 de 66.50 TL
18 eylül 2018 de ise 85.00TL dir.Yani yem fiyatları %60 artmıştır.
Bu tabloya göre süt üreticisi ne yapabilir?

1.fabrika yemini azaltıp süt miktarını düşürür yılda 1 buzağıya çalışır fiyatlar dengeleninceye kadar dayanmaya çalışır.

2.Bu işten zarar ediyorum deyip süt ineklerini kestirir,köşesine çekilir,

her iki durumda da süt ve damızlık ithaline yol açılır,dövizdeki yükselme ithalatcıyı korkutmaz dahilde üretim olmadığı için dışarıdan gavur malını pahalı yemeye alışırız.
Bu durumda kırmızı etten bahsetmeye gerek kalmaz anacın olmadığı yerde besicilik olmaz.

. * DDGS, mısırın kuru işleme yan ürünü olup, tahılın etenole mayalı fermantasyonundan sonra geriye kalan fraksiyonlarını içeren yüksek enerji ve protein taşıyan bir hammaddedir.