Şükrü Ulucan

Şükrü Ulucan

Sol Yumruk

Kısır Döngü

23 Nisan 2019 - 20:55

Bugünü sağlıklı bir şekilde  anlamak, geçmişi çok iyi kavramakla mümkün olabilir. Bunun içinde ülkemizin yakın siyasi tarihini çok farklı kaynakları ve o günü anlatan analizcilerin yorumlarını inceleyerek öğrenebiliriz... Ülkemizde demokratikleşme çabalarının kurumsal başlama tarihi 1839 yılıdır. Bu tarihi 1808 yılına yani senedi ittifaka kadar çeken tarihçiler vardır. Ancak 1839 Tanzimat Fermanı devleti oluşturan egemenlik erklerinden biri olan yargının yani hukuk üstünlüğü ilkesini mutlak monarşinin başı olan padişahın resmen kabülü olması itibariyle bence demokratikleşmeye ilk adım dır. İŞİN PÜF NOKTASI DA BURDA BAŞLIYOR... Dikkat edin demokratikleşmeye ilk adım egemen güç tarafindan atılıyor. Halbuki İngiltere Fransa gibi ülkelerde bu ilk adım toplum içindeki farklı sınıflar tarafından İngiltere de 1215 soylular,Fransa da Burjuva sınıfı tarafından 1789'da atılmıştır... DEMEK Kİ BİZİM DEMOKRASİ DAHA DOĞUŞTAN SAKAT DOĞDU... Egemen gücün tepeden bir lütfu olarak sunuldu toplumsal bir taleple ortaya çıkmadığı içinde kazanılan hak değil hep verilen alınan hak lar olarak dizayn edildi... 150 YILLIK SÜREÇ İÇİNDE BAKALIM NELER ALINDI NELER VERİLDİ... 1876 İLK ANAYASA VERİLDİ... 1878 İLK ANAYASA RAFA KALDIRILDI... İlk parlemonto açıldı iki yıl sonra kapatıldı... Halkın olmadığı askeri bir direnişle ikinci kez anayasal ve parlementer sisteme geçildi..parlementer sisteme geçenler 1913 Babali darbesiyle yeni egemen güç ve yeni bir dikta sistemi ouşturdu... Genel savaşlar, kurtuluş savaşları derken egemen güç değişti tepeden Cumhuriyet rejimi halka sunuldu... 1950 yılında tek parti sistemine karşı çıkan adını da DEMOKRAT PARTİ koyan başta liberelizmi, demokrasiyi savunan yeni egemen bir süre sonra otoriterleşerek Cumhuriyet döneminde kazanılın haklara el attı. Tabi iç ve dış dengelerin kendi aleyhine geliştiğini kavrayamadığı için tepeden bir darbe ile alt üst oldu... Darbeciler 1961 anyasasını halka lütfetti ancak başka darbeciler 12 Mart muhtırası ve onu tamamlayan 12 Eylül darbesi ile o anayasayı lav edip 1982 anayasasını yine üstten takdim etti... Takip eden yıllarda gelişmelerden hamile kalan demokrasimiz 2002 yılında AKP'yi doğurdu. Artık bu üstten verilen alınan haklarla sersem tavuk gibi olmuş gelişemeyen demokrasiyi tamamen ortadan kaldırma operasyonu tam başarılı olacakken tavuk uyanır gibi oldu ve can havliyle muhtemelende başka egemenin kucağına doğru hızla fırladı... ama yine yanlışa...KISIR DÖNGÜYE...