Yavuz Artuğ

Yavuz Artuğ


Kentlere Müdahale

29 Mayıs 2018 - 08:59

Kent ve kentleşme ile ilgili kararlar tarih boyunca egemenler tarafından alınmıştır. Mısır'da firavunlar, Roma'da imparatorlar antik Yunanistan'da krallar, kentler kuran ve kentler hakkında karar veren egemenlerdi.

Orta çağda ise ilk defa egemen olmaya başlayan yeni bir sınıf (Burjuva) kentleri şekillendirdi. 

Günümüzde kapitalizmin hakim olduğu kentler hakkında karar verici en etkili aktörler sermayedarlar, KAPİTALİSTLER ve SİYASAL İKTİDARDIR. Kentlerin büyümesine kırların boşalmasına kentsel dönüşümlerle birlikte bu üç grupta yer alanlar karar vermektedir. Ancak kente yapılan her yatırım (kentlerin, köprü, otoban, metro ile donatılması, üniversitelerin artması gibi bütün teşebbüsler) bir yandan kentlerin büyümesine diğer yandan yeni göç dalgalarıyla karşılaşmasına neden olur. Kırsaldan kentlere göçler tehdit ve zorlama ile değil kentlere yapılan yatırımlarla gerçekleşir. Dolayısıyla siyasal iktidar ve sermayenin göçten şikayet ediyor görünmeleri hiç inandırıcı değildir. Eğer köylü göç etmez ise sanayi de çalışacak bir tek işçi dahi bulamazlar. Göçü teşvik eden sermaye ve siyasal iktidarlardır. Kentlerdeki bugünki plansız yapıların oluşmasına göz yuman siyasal iktidarlardır.

Bugüne geldiğimizde siyasal iktidar kentlere müdahaleyi meşrulaştırmak için torba yasalarla, KHK'lar ile riskli alan ilan edip halkın yaşam alanlarına müdahale ediyor.  Örneğin İstanbul'da riskli alan ilan edilen alanlarda bakanlığa açılan davaların çoğunu kazanılmıştır. Pendik Batı, Sultan Gazi Cumhuriyet, Sarıyer Balta, Fatih Liman mahallelerinin açtıkları davaları hep halkın lehine olmuştur. Ancak bu kararlara rağmen siyasal iktidar söz konusu alanları tekrar riskli alan ilan etmektedir. Buradan anlaşılıyor ki halk bu şekilde kentsel dönüşümden yana değil 

Yaşadığımız kente yapılmak istenen kentsel dönüşüm müdahaleci, halkın katılımı ve haberi olmadan plan ve projeler çıkarılmış planlamalardır. Kemalpaşa belediyesi halkın karşı çıkmasına rağmen, bu şekilde kentsel dönüşüm istememesine rağmen aynı şekilde dayatmaktatır.

Çıkarılan projeler rant amaçlıdır.

İki mahalle halkı olarak bu şekilde adaletsiz bir dönüşüme razı olmayacağız……..