Yavuz Artuğ

Yavuz Artuğ


Alın Size Kentsel Dönüşüm

28 Temmuz 2018 - 17:28

Ülkemizde Kentsel dönüşümün geldiği son noktaya bakalım; bu konu kentsel dönüşüm yasasının çıkmasından sonra ortaya çıkardığı toplumsal sorunların gün geçtikçe nasıl derinleştiği ortaya çıkmaya başladı. En son 6306 yasası ile bir çok alan haksız yere rant amaçlı riskli alan ilan edildi. Bu meskenler de yaşayan insanların hiçbir yaşam hakkı gözetilmeden çıkan bu yasalar ve bundan önce çıkarılan yasaların sadece yeni mağdurlar ortaya çıkarmaktan başka hiçbir şeye hizmet etmediği daha önce anlaşıldı ve kentsel dönüşüme uğrayan alanların geldiği durum belli. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; riskli alan ilan edilen semtler ve mahalleler: İzmir Karabağlarda 16 Mahalle (Umut, Devrim, Yüzbaşı Şerafettin, Gazi) İzmir Kemalpaşa’da Atatürk ve Soğukpınar mahalleleri . İstanbul’da Çayırbaşı Kuzguncuk, Rumeli, Kocataş, Habibler, Derbent, Petete, Şişli Okmeydanı, Emirgah, Sarıyer, İstanbul’da sadece birkaç mahalle’de ayrıca Kocaeli, Eskişehir gibi diğer illerde de buna benzer durumlar yaşanmakta. Mağduriyetlerin en can alıcı ve bu işin gerçekte nereye gittiğini bize gösteren İstanbul Fikirtepe’de yaşananlar. Yine Sulu Kule’de ortaya çıkan sorunlarda gördük ki dağ gibi insanlar evlerinden olduğu gibi bırakarak çadırlarda yaşamak durumunda kaldılar. Bir çoğu da kirada kendi imkanlarıyla yaşamlarını devam etmek durumunda kalıyor. Aslında burda bu insanlara verilen sözler kiralarının ödeneceği ve hepsine mülklerinin karşılığı verileceğiydi. Bu sözlerin hiç birinin yerine getirilmediği gibi yapılan konutların hak sahiplerine hala teslim edilmemiştir. Belirsizlikler hala sürmektedir, bu durum aynı zamanda sorunlardan sadece bir tanesidir ve sorunlar git gide büyümektedir. Mahallelerde beklenti içine giren ve daha iyi yaşam alanlarına sahip olmayı bekleyen insanlar daha kötü şartların içine çekilerek zorluklarla yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Şu ana kadar edindiğimiz tecrübeler göstermektedir. ÖRNEK Mİ İSTİYORSUNUZ ALIN SİZE ÖRNEK Karabağlarda rezerv alanı ilan edilip heyelan bölgesine yapılan konutlar yeni mağduriyetler çıkaracağı gibi nasıl olur da heyelan alanlarına yapılır  bunu sormak gerek. Dört yıldır Kemalpaşa’da ilan edilen riskli alanlara su ana kadar hiçbir hizmet götürülmüyor Kemalpaşa’da dağların taşların değerlendiği değerinin dört beş kat arttığı HER NE KERAMETSE riskli alan ilan edilen iki mahallenin ekonomik değerinin bilinçli olarak düşürülmekte olduğunu görüyoruz. Ve bu alanda yaşamını sürdüren hak sahipleri ekonomik kayba sürekli uğratılmakta ALIN SİZE KENTSEL DÖNÜŞÜM...

İstemediğiniz oranda örnek verebiliriz, binaların yaşama anlarında uzak olması binaların küçük olması yapıldığı alanların HEYELAN alanı olması gibi birçok neden sayabilirim ALIN SİZE DÖNÜŞÜM... İMAR BARIŞINDAN dağları taşları çeviren herkes yararlanırken kentsel dönüşüm alanına sokulan yerleşim yerlerinde yaşayanlar bundan faydalanamamaktadır. Madem imar barışında amaç kentsel dönüşüm içine sokulan mahallelerin riskli ilan edilen yerlerin biran önce imara açılması; şehirleşme adı altında buralarda yaşayan insanlara  bedel ödetilmesine hayır diyoruz. Buralardaki mülk sahiplerine acilen normal hayatlarına devam etmeleri için hükümetin kentsel dönüşüm politikalarını tekrardan gözden geçirmesi gerekmektedir.