Yavuz Artuğ

Yavuz Artuğ


Kentsel Dönüşüm ve İmar Barışı

13 Temmuz 2018 - 19:28

Mahalleler birliği olarak hazırladığımız kentsel dönüşüm ve imar barışı ile ilgili dokuz maddeden oluşan sorularımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili kurumların katılacağı panelde soru ve cevap şeklinde sunulmuştur.  

1- Yeri hazine ya da belediyeye ait olan yerlerde yapısı olanlara satış yapılması hükmündeki RAYİÇ değer ne demektir ? Hukuktaki anlamı belli... Çeşitli toplantılarda yetkililer farklı görüşler beyan etmekteler... Sizce nedir? Neden rayiç değerin ne olduğu tebliğde yer almamaktadır? Tanımına dair yazılı hüküm yayınlamayı düşünmüyor musunuz?

2- Bu arazilerdeki 2981 sayılı kanun ve 4706 sayılı kanundan doğan hakların akıbeti ne olacaktır? Neden bu kanunlardan doğan hakların kazanılmış hak sayıldığı yönünde ifade yer almamaktadır?

3- 6306 sayılı kanuna göre riskli alan yada rezerv alan ila  edilen yerlerde yapı kayıt belgesi düzenlenecek midir? Düzenlenecekse yapı sahibine sağlayacağı fayda nedir?

4- 2981 sayılı kanun bu kanunda hak sahibi olanların yerleşik olduğu alanda özel şahıs mülkü varsada kamulaştırılır demektedir... İmar barışını düzenleyén madde ve tebliğinde özel şahıs arazilerini kapsamaz demektedir neden? Yine devamla vakıf arazilerini de kapsamaz demektedir... Oysa gerek 2981 sayılı kanunda gerekse 4706 sayılı kanuna dayalı uygulamalarda tapu verirken (Örneğin Beyoğlu Ok Meydanı ) böylesi sınırlama olmadığı gibi vakıf arazilerini de yerleşimci lehine kullanmaktadır. Bu  çelişkiden ne anlamalıyız?

5- 3194 sayılı imar kanuna eklenen imar barışı maddesi... Aynı kanunda yer alan yapı kullanma izin belgesi yani iskan ruhsatı tanımını ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyorsa iskan ruhsatı olmayan yapılar bu başvuruyla iskan ruhsatı sahibi mi olmuş oluyorlar?

6- Yapının bulunduğu arsada hazine/belediye ve şahıs hisseleri varsa yine yapı kayıt  belgesi verilecek midir? Verildikten sonra tapu verme nasıl gerçekleştirilecektir?

7- "Donatı alanı" ve "Donatı tahsisli alan" ne demektir?

8- İmar planına göre donatı alanında kalan bir yapı.donatı alanında kaldığı müddetçe her an ilgili işlev doğrultusunda kullanılmaya kalkıldığında yapı kayıt belgesi ne tür güvence sağlayacaktır?

9- Kanunda kastedilen kentsel dönüşüm nedir? Yapı kayıt belgesinin kentsel dönüşümde hak sağlamaması ne demektir?

Buradan panele uzman sıfatıyla katılan yetkililerin konuyla ilgili sorulan sorulara tatmin edici cevaplar yerine kaçamak cevaplar verdikleri anlaşılıyor. Bu durumdan yetkililerin yukarda belirtilen ve 9 maddeden oluşan sorulara cevap vermek istemedikleri anlaşılmaktadır. Dokuz maddeden oluşan sorunlarımızın çözüm beklediğimiz duyurulur

Mahalleler birliği olarak imar bağışı kanununa dair aleyhimize hükümlere belirsizliklere karşı gönüllü hukukçularımız temsilcilerimizle bakanlığı ve ilgili kurumlara iletmek üzere bir rapor hazırlıyoruz halkımızın herhangi bir hak kaybına uğramaması için hazırlayacağımız raporu beklemesini öneriyoruz.