İller Bankası Belediye Ödeneklerini Yüzde 12,5 Oranında Kesti

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, İller Bankası’nın belediye ödeneklerinde son zamanlarda uygulamaya koyduğu kesintiyi TBMM gündemine taşıdı.

İller Bankası Belediye Ödeneklerini Yüzde 12,5 Oranında Kesti
01 Nisan 2017 - 08:10

Gürer’in konuyla ilgili soru önergesini yanıtlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2015 yılında yüzde sıfır olarak belirlenen azami kesinti oranının 2016 yılında yüzde 12,5 oranında uygulandığını açıkladı. 

Ekonomideki karamsar tablo, İller Bankası’nın belediye ödeneklerine de yansıdı. CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, İller Bankası’ndan düzenli ödenek alan belediyelerin son ödemelerinde kesintilere gidilmesinin nedenini Maliye Bakanı Naci Ağbal’a sordu. Gürer, Bakan Ağbal’ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde, İller Bankası’nın belediyelere yaptığı ödeneklerdeki son zamanlarda ciddi oranlarda kesintiye gidildiğine dikkat çekerek, “Belediyeler halka doğrudan hizmet verdiği için bu ödeneklerin verilmemesi ücret ödemelerinde ve diğer ödemelerde aksamalara neden olmaktadır. İller Bankası belediyelere yaptığı ödemelerde neden kesintiye gitmiştir” diye sordu. 

Maliye Bakanı Naci Ağbal ise CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yazılı cevapta, 2015 yılında belediye ödeneklerinde yüzde sıfır oranında kesinti uygulanırken, bu oranın 2016 yılında azami yüzde 12,5 oranında gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Ağbal’ın CHP Milletvekili Gürer’in önergesine verdiği cevap şöyle: 

“5779 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin dördüncü fıkrasında genel bütçe vergi gelirleri tahsilatı toplamından yapılacak kesinti oranının %40 ı aşamayacağı ifade edilmektedir. Genel esasların bu şekilde belirlendiği 5779 sayılı Kanunda, kesinti işlemleri ile ilgili diğer usul ve esasların belirlenmesi konusunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Kesinti oranını azami %40 olarak belirleyen 2010/238 sayılı BKK da muhtelif yıllarda yapılan değişiklikler uyarınca dörder aylık sürelerle sıfır olarak uygulanan bu oran, 2015 yılının tamamında sıfır, 2016 yılında ise azami %12,5 oranında belirlenmiş olup, kesinti işlemleri bu hükümler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. 10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2017/9849 sayılı BKK uyarınca, alacaklı kuruluşlar ve belediyelerin mali durumları da gözetilerek dört aylık bir süreyle 2017 yılı için Şubat, Mart, Nisan, Mayıs aylarında Belediye paylarından yapılacak kesinti oranı sıfır olarak öngörülmüştür” dedi.