CHP'den kadın cinayetleri raporu: Kadınlar hedef haline getiriliyor

1 Ocak 2016 tarihi ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında en az 1012 kadın erkekler tarafından öldürülürken, en az 870 kadın erkek tarafından şiddet gördü; en az 342 kadınsa tecavüze uğradı.

CHP'den kadın cinayetleri raporu: Kadınlar hedef haline getiriliyor
25 Eylül 2018 - 17:45 - Güncelleme: 26 Eylül 2018 - 14:09

BirGün'de yer alan habere göre, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) üyesi Necati Tığlı tarafından hazırlanan raporla 1 Ocak 2016 ile 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında kadına yönelik cinayet, şiddet ve istismarı mercek altına alındı.

CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı rapora ilişkin yaptığı açıklamada, “Kadının tüm toplum kesimlerinin istihdam edildiği sanayi de, tarımda, siyasal alanda, sanatta, kültürde, sokakta, evde yani erkeğin olduğu her alanda olması gerektiğine inanıyoruz. Kadın hakları ve kadın erkek fırsat eşitliği mücadelesi, parlamentoda görev yapan tüm milletvekillerinin asli mücadele alanıdır. Kadın hakları ve kadın erkek fırsat eşitliği alanındaki her türlü istek ve beklentiyi karşılayacak olan Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Avrupa Birliği (AB) yasaları göz önünde bulundurulmalı ve yapılacak çalışmalar ile çıkartılacak kanunlar bu eksende yapılmalı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin değerlendirme ve raporları da dikkate alınmalıdır” dedi.


Tığlı’nın 2016, 2017 ve 2018 yıllarında işlenen cinayet, tecavüz ve şiddet verilerini günlük araştırarak, kadın hakları üzerine faaliyet gösteren örgütlerin dokümantasyonlarını inceleyerek ve basında yer alan haberleri derleyerek 6’şar aylık dönemler halinde hazırladığı Türkiye’de Kadın Cinayetleri Raporunda endişe verici rakamlar gözler önüne serildi.


KADINLAR GELECEKLERİNDEN ENDİŞELİ

Rapora göre, Türkiye'de kadınlara yönelik şiddet, tecavüz, taciz ve cinayetler incelendiğinde 2018 yılının ilk sekiz ayına ait veriler, aynı 2016 ve 2017 yıllarında olduğu gibi yine çok yüksek olduğu ortaya çıkarken, mahkemelerin suçlular hakkında iyi hal uygulama girişimleri, toplum duyarlılığı ve kadınların geleceği açısından endişe verdiği vurgulandı.


KADINLAR HEDEF HÂLİNE GETİRİLİYOR

Rapordaki verilere göre, 01.01.2016 ile 31.08.2018 tarihleri arasında öldürülen kadın sayısı en az 1021, şiddet gören kadın sayısı en az 870 ve tecavüze uğrayan kadın sayısı en az 342 olarak açıklandı.


Buna bağlı olarak da Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu 2017 Raporu hatırlatılırken Türkiye, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksinde 144 ülke arasında 131’nci sırada olduğu belirtildi. Raporda cinayetlere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"2003 yılında erkekler tarafından öldürülen kadın sayısı 83 iken 2017 yılında bu sayı 409 olmuştur. 2018 yılının ilk sekiz ayında da en az 284 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür. 2003 ile 2017 yılları arasındaki veriler baz alındığında kadın cinayetlerinde 14 yıldaki artış, yaklaşık % 392 olmuştur."


Raporda rakamlara ek olarak kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismara ilişkin birtakım çözüm önerilerinde bulunulurken Tığlı, "Görüldüğü gibi her geçen gün kadın cinayetleri, tecavüz ve şiddet artıyor. Eğer 6284 sayılı Koruma Kanunu etkin uygulanmış olsaydı bu veriler bu kadar yükselmeyecekti. Öldürmenin ve istismarın bahanesi olamaz. Bu cinayetleri ve istismarları durdurmak AKP’nin birinci görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin KEFEK üyeleri ve diğer tüm milletvekilleri, TBMM’nin bu konuda yapacağı tüm olumlu çalışmalara katkı vermeye hazırdır. Kadın ve erkeğin eşit şartlar altında yaşaması gerektiği ulusal ve uluslararası kanunlar ile belirlenmiştir. Erkeklerin yaşam hakkı ne kadar kutsalsa, kadınların yaşam hakkı da o ölçüde kutsaldır. Kadınların can güvenliğini tehdit eden, istismara ve tecavüze neden olan hiçbir koşula müsamaha gösterilemez. Kadına yönelik kötü muamele, cinayet, işkence, tecavüz ve istismarın önlenmesini sağlayacak denetim ve cezalandırma mekanizmalarının işletilmesi, suç işleyenlerin ve suçun işlenmesine göz yumanların kesinlikle cezalandırılması sağlanmalıdır. Kadınlara yönelik işlenen suçlardan dolayı gözaltına alınan ve tutuklanan suçu, yargıç karşısına çıktığında davranış ve şekli görüntüsünden dolayı iyi hal uygulaması almamalı. Yaşam hakkı ve savunma hakkı elinden alınıp ötekileştirilen kadınlarımız bu kararlar karşısında daha da savunmasız ve çaresiz duruma düşmektedirler. Devlet toplum vicdanı açısından bu konulara dikkat çekmelidir. CHP kadına yönelik yapılan her türlü saldırının ve hukuksuzluğun karşısında yer alacaktır. Kadının ötekileştirilmesine ve kötü muameleye maruz kalmasına asla geçit vermeyecektir" dedi.


ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Tığlı'nın konuya dair çözüm önerileri ise şöyle:

İstanbul Sözleşmesi: Türk Ceza Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılması ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele etmeyi öngören İstanbul Sözleşmesi’nin tam olarak uygulanmasının sağlanması.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde tüm siyasi partilerin desteği ile Kadına YönelikŞiddet, İstismar, Tecavüz ve Öldürümler konulu bir Alt Komisyon Kurulmasını ve bu komisyonun varlığını güvence altına alan yasal yaptırımların 5840 sayılı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Kanunu ile güvence altına alınması gerekmektedir.

Ortak Akıl Heyeti: Bu heyet ile TBMM’de temsil edilmeyen kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ve meslek odalarının süreçle ilgili düşünce ve değerlendirmelerini Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na aktarması beklenmektedir.