CHP'den "izleme komisyonu" teklifi

CHP Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İzleme ve İnceleme Komisyonu kurulması için kanun teklifi verdi.

CHP'den "izleme komisyonu" teklifi
11 Temmuz 2019 - 15:08

Gazete Demokrat/ Cumhuriyet Halk Partisi TBMM İçtüzüğü'nde değişiklik yapılarak Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini İzleme ve İncelenme Komisyonu'nun kurulması için kanun teklifi verdi. Anayasa Profesörü Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun da dahil olduğu 54 CHP'li milletvekilinin imzasını taşıyan teklifle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle 1915 maddenin gerekçesiz şekilde yürürlüğe sokulmasına dikkat çekiliyor.

Teklifte yer alan 4 sayfalık gerekçede şu ifadelere yer verildi; “Anayasa sistematiği bakımından, hak ve özgürlükler düzenlendikten hemen sonra, bunları koruma organı olarak TBMM yer alıyor. Sıralama, yasama, yürütme ve yargı şeklinde. Başka bir deyişle, anayasal sistematik, önce özgürlük sonra iktidar anlayışını yansıtıyor. Bu anlayış, liberal anayasacılığın belirgin özelliğidir. Bu bakımdan, TBMM’nin özgürlük mekânı olması nedeniyle kural koyma yetkilerini sahiplenmesi, sadece tarihsel misyonunun değil, anayasal sistematiğin de bir gereği olduğuyla gerekçelendirilmiş”

"TBMM'nin belirleyici konumu açıkça gözardı edildi"
Gerekçede ayrıca yasamanın asli sahibinin TBMM olduğu vurgusu yapılarak, TBMM'nin belirleyici konumunun gözardı edildiği belirtiliyor. Bununla beraber teklif kabul edilirse TBMM'nin 600 milletvekili ve 200'ü aşkın yasama uzmanıyla Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenlemeleri hukuki olarak çerçevelendirebileceği ve yargısal denetim yolunu işletebileceği vurgulanıyor.