Mefhar Kasap

Mefhar Kasap


Aranan Aday

04 Kasım 2018 - 22:26

Kemalpaşa'nın Kentsel dönüşüm kapsamına giren Atatürk ve soğuk pınar mahallelerini kapsayan planla ilgili ilgili bakanlığın ve il müdürlüğüne  mahalle halkının yaptığı itiraz kabul edildi. Açtığımız plan itiraz davası göz ardı edilerek planda yapılan küçük bir değişiklikle tekrar askıya çıkartılmıştı.

Sanılmasın ki mahalle halkının gardı düşecek. 

Aksine safları daha da sıklaştırarak ve yaşam alanlarımız için sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. 

Bizlerin (Soğukpınar ve Atatürk mahalle sakinlerinin) rızası olmadan yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüm bizim için yok hükmündedir. 

Bunun için 4 yıldırr mücadele veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz.

Buna parelel olarak yerel secim tartışmaları her yerde olduğu gibi Kemalpaşamızda da önemli bir gündem oluşturuyor ve yoğun bir şekilde sürüyor. 

Özellikle aynı mağduriyeti yaşadığımız (dönüşüm mağdurları olarak tanımlıyoruz kendimizi) mahalleli dostlarımız sıklıkla seçimlerdeki kKişisel tavrımı soruyor.

Buradan toplu bir cevap vermeye çalışacağım. 
Öncelikle tercihim partilerin genel politikaları ve adayların kent perspektifleri üzerine şekillenecek. 

Oy vereceğim aday Kentsel dönüşüm konusundaki hassasiyeti halktan yana olmalı.

Rantiyecilerin, şirketlerin değil halkın çıkarlarına uygun projeleri olmalı.

Özellikle köylerde hem üreticinin emeğinin karşılığını almasını sağlamalı. 

Hem tüketiciye sağlıklı ekonomik ürünler sunmalı, hem de kooperatifleşmeyi teşvik eden altyapısını sağlamalı ve desteklemeli.

Ekolojik sorunlara, çevre kirliliğine karşı (sanayi bölgesindeki denetimsiz fabrikalardan kaynaklı) halkın yanında halkla birlikte mücadeleyi örgütlemeyi amaçlamalı.


Halkın parasını kaldırımlardaki ve caddelerdeki ışık oyunlarına, elektrik direklerine, lüzumsuz organizasyonlara harcamamalı.

Yaşlı kimsesiz yardıma muhtaç bireylerin bakım ihtiyaç ve barınma sorunlarını çözme odaklı hareket etmeli.


Demokratik özgür barış içinde birlikte yaşamın güçlendirilmeli için projelerini Kemalpaşa halkıyla paylaşmalı.

Siyasi görüşü, etnik kimliği, dini inancı, cinsiyeti, cinsel yönelimi ne olursa olsun herkesin başkanı olmayı taahhüt etmeli.

En önemlisi hem  iktidarın ayrıştırıcı gerici politikalarına hem de mensubu oldugu siyasi partinin iktidar ile girdigi veya girebileceği ilcemizle ilgili kirli iliskilerle mucadele etme sözü vermeli ve başlıklar için kendisini bağlayıcı açıklamalarda bulunan adayı destekleyeceğim. 

Bu perspektife sahip olmayan hiç bir adayı desteklemeyeceğim.