Salgın hastalıklara karşı "tek sağlık konseptine" uyma önerisi

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi VEFDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Abdullah İnci, dünya genelindeki salgın hastalıklara karşı insan ve hayvan sağlığını birlikte ele alan “tek sağlık konseptine“ uyulması gerektiğini bildirdi.

Salgın hastalıklara karşı "tek sağlık konseptine" uyma önerisi
19 Şubat 2020 - 13:26

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi (VEFDEK) Dönem Başkanı Prof. Dr. Abdullah İnci, dünya genelindeki salgın hastalıklara karşı insan ve hayvan sağlığını birlikte ele alan "tek sağlık konseptine" uyulması gerektiğini bildirdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İnci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanoğlunun aşırı kaynak talebi ve sınırsız tüketme arzusunun çok büyük problemleri de beraberinde getirdiğini belirtti.

Bunların başında kendi kendini yenileyebilen ekosistemlerin bozulması ve küresel ısınmaya bağlı ortaya çıkan çevre problemlerinin yer aldığına dikkati çeken İnci, şöyle devam etti:

"Ekosistemin bozulmasıyla hayvan ve insan sağlığı büyük tehlike altına girmektedir. Bunların sonucunda da bir bütünün önemli parçaları olan ve birbirini karşılıklı etkileyen bu sistemler bozulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) de bu noktada tek sağlık konseptini geliştirmiş ve insan sağlığının hayvan sağlığından geçtiğini, yapılacak çalışmaların da bu çerçevede koordineli olması gerektiğini BM Genel Asamblesinde karara bağlamıştır. BM'ye üye bütün ülkeler bu taahhütlere uymak zorundadır."

"Zoonotik enfeksiyonların takibi sıkı şekilde yapılıyor"

Türkiye'nin, BM'ye verdiği taahhütlere en yüksek seviyede uyduğunu ifade eden İnci, "Türkiye, tek sağlık prensibine inancını ve desteğini göstermek adına 2018'de 'Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi'ni kurmuş ve oluşturulan komisyon ve alt komisyonlarda bütün bilinen ve olası zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) enfeksiyonların çok sıkı takibini başlatmış nadir ülkelerden biridir." dedi.

Ülkenin, bu sayede her türlü salgın riskini en yüksek seviyede kontrol edebilir imkan ve kabiliyete ulaştığını vurgulayan İnci, gelinen noktada hükümeti ve ilgilileri takdirle izlediklerini anlattı.

İnci, yüksek disiplinli milli komitede görev alan hekimlerin, görevlerini titizlikle yaptıklarını, veteriner hekimlerin denetim ve kontrolleri AB Veteriner Kontrol Mevzuatı ve direktifleriyle gerçekleştirdiklerini aktardı.

Türkiye'de yapılan çalışmalara da değinen İnci, "Türkiye'de sağlığın garantiye alınması demek Avrupa'nın da sağlığının garantide olması demektir. Bu durum tarih boyunca da hep böyle olmuştur. Türkiye'deki tek sağlık konsepti temelindeki bu modern ve entegre sağlık uygulaması, veteriner hekimlik ve beşeri hekimlik hizmetlerinde halkın sağlığının ileri seviyede güvence altına alındığının göstergesidir. Gelinen bu seviye dünyada gıptayla izlenmektedir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de tek sağlık konsepti başarıyla sürdürülmektedir"

İnci, Türkiye'de ileri seviyede imkan ve kabiliyetlere sahip veteriner fakültelerinde rekabete hazır veteriner hekimler yetiştirildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Veteriner hekimler de aldıkları en yüksek seviyede akademik eğitim ve kazanımlarıyla bilimin ışığında kanunun kendilerine verdiği yetki çerçevesinde bir otorite olarak görevlerini büyük riskler altında özveriyle yerine getirerek, hem hayvan sağlığını hem de halk sağlığını korumaktadır. Böylece Türkiye'de tek sağlık konsepti başarıyla sürdürülmektedir."