Ortam Ölçümleri İşyerlerine Ne Gibi Faydalar Sağlar?

İşyerlerinde çalışanları olumsuz yönde etkileyecek bazı etkenler bulunabilmektedir. Bu etkenler bazı zamanlar somut ve kolay belirlenebilir etkenler olsa bile bazı etkenlerin belirlenmesi oldukça zor hatta imkansızdır.

Ortam Ölçümleri İşyerlerine Ne Gibi Faydalar Sağlar?
10 Aralık 2019 - 12:36

Böylesi zor belirlenebilen etkenler için bir uzman görüşüne ihtiyaç duyulmaktadır. Devletin de bu işe el atmasıyla birlikte işyerlerinde ortam ölçümü yaptırmak zorunlu bir hale getirilmiştir. Gerekli ölçümlerin yapılması için bazı durumlarda cihaza ihtiyaç duyulmaktadır. İhtiyaç duyulan cihazlar ölçüm yapan şirketler tarafından karşılanmaktadır ve bakımları yapılır. Bakımları düzenli olarak yapılmayan cihazlar yapılan ölçümlerde yanlış sonuçlar göstererek işyerlerini felakete sürükleyebilir.
İşyerlerinde çalışanları bekleyen birçok risk bulunmaktadır. Bu risklerin erkenden belirlenebilmesi olası felaketlerinde önüne geçebilmek için büyük avantajdır. Yapılan ölçümler sonrasında alınacak önlemler tartışılır ve duruma göre bir planlama yapılır. Ölçüm yapabilmek için tam olarak belirlenmiş bir süre aralığı bulunmamaktadır. İşyerinin risk potansiyeli ve çalışanlardan gelebilecek şikayetlere bağlı olarak ölçümler yapılabilmektedir. Genelde insanlar bu konuda tam bir bilgi sahibi olmadıkları için bu aralığı yanlış hesaplayabilmektedir. Oysa ki ne zaman ölçüm yapılacağı hakkındaki kararı bu konuda uzman olan kişilerin vermesi gerekmektedir.
 
Ortam Ölçümleri Kaça Ayrılır?
Ortam ölçümlerini iki ana madde altında ele almamız mümkündür. Bunlardan birincisi çalışma ortamında yapılan ölçümlerdir. Bu ölçüm yönteminde genellikle ortamda bulunan rahatsız edici ya da riskli unsurlar kontrol edilmektedir. Ortamda bulunan toz, gürültü, titreşim, kimyasal, aydınlatma gibi konular detaylı bir şekilde incelenir ve ölçüm sonrasında çalışanları rahatsız edecek seviyede olan etkenlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatılır. Temel amaç hem çalışanların daha iyi bir ortamda çalışmasını sağlamak hem de kontrol önlemlerine olan ihtiyacı belirlemektir.
Ortam ölçümleri başlığı altında incelediğimiz ikinci ana madde ise kişisel maruziyet ölçümleridir. Bu ölçümde hedeflenen temel amaç yine aynıdır. Çalışanları risk altında bırakacak birçok etmen bu ölçümler sayesinde tanımlanır ve sorunların giderilmesi için gerekli yerlere bildirilir. Çalışanları zor durumda bırakacak etmenler işveren tarafından etkisiz hale getirilip ya da gerekli düzenlemeleri yapılmadığı taktirde o işyerine büyük cezaların gelmesi muhtemeldir.
 
Neden Ortam Ölçümleri Yaptırmalıyız?
Çalışma ortamında çok fazla dikkat edilmeyen ancak performansı direkt olarak etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Bu etkenlerde yapılan ufak hatalar bile çalışanlara hem psikolojik hem de fiziksel olarak sorun yaratabilir. Uzun vadede ortaya çıkan bu sorunlar erken teşhis edilip kısa sürede çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Örnek verecek olursak bir çalışma ortamının aydınlatma seviyesi istenilen seviyede olmadığı taktirde çalışanların psikolojik bir çöküş yaşamasına sebebiyet verebilir. Bu çöküşten kaynaklı performans düşüşleri görülmesi kuvvetle ihtimaldir.
İşyerlerinin ölçüm konusunun üstünde epey durmaları gerekmektedir. Ortam ölçümü hizmeti veren firmalar ile anlaşmak şirketlerin yapacağı ilk iş olacaktır. Yöntem Akademi işyerlerinin çalışma ortamlarındaki risk yaratacak etmenleri en aza indirgemek için ortam ölçümleri yapmaktadır.